Medlem

Ny medlem:

Årsavgiften för Stödmedlem är 100:-, Provmedlem 200:- och Aktiv medlem 200:-. I tillägg betalar aktiv medlem 500:- i en engångsavgift (startavgift) vid inval som aktiv medlem enligt beslut vid årsmötet 2016.

Skicka ett mail till oss med för-, efternamn och telefonnummer så får du all info av vår kassör om hur du blir medlem.

Eller ring 0542033335 för info!

Välkommen till SCCC!