Kontakt

Styrelsen:
sekreterare@solacruising.se 
054-2033335

Kassör:

Springmeet: 
meeting@solacruising.se

Webmaster:
Christoffer Karlsson